با ژنئولوژی، بنیان ذهنیت مردسالار را برچینیم

مصاحبه­ کننده:سیتاوک سوما

 خوانندگان گرامی همانطور که در جریان هستید، ژنئولوژی در 11 آوریل اولین کنفرانس خود را در مناطق حفاظتی مدیا بست. در این کنفرانس از نظرگاه ژنئولوژی بازتعریف علم به صورتی کاملا شفاف صورت گرفت. همچنین ژنئولوژی مدعی­ست که بیش از تمام موارد در تعریف زندگی، تحریف و تخریب صورت پذیرفته است. بنابراین با بازتعریفی تازه بر مبنای جهان­بینی جدید به تعریف زندگی پرداخته و برآن است در تمام مراحل عملی آن ذهنیت زن را سرلوحه قرار دهد. زیرا همان­گونه که در تعریف زن و زندگی تحریفاتی صورت گرفته بنابر این تعریف­ها عرصه­ی کنش نیز بر زنان تنگ شده است. برای همین تا زمانی که گذار از این ذهنیت انجام نگیرد در عرصه­های عمل نیز هیچ­گونه تغییری جهت بهبودی شرایط و یا وضعیت کنونی زنان صورت نخواهد پذیرفت. برای بیشتر درک این موضوع، همچنین چگونگی روند برگزاری کنفرانس با یکی از اعضای ژنئولوژی و همچنین شرکت­کننده این کنفرانس سما آمد مصاحبه­ای انجام داده­ایم که شما را به خواندن متن کامل آن دعوت می­کنیم.

تبعیض جنسیتی و آداب و رسوم‌های زن‌ستیز

مادورا آسو

طبق گزارش‌های سازمان ملل، خشونت علیه زنان در سراسر جهان رتبه‌ی اول را در نقض حقوق‌بشر به خود اختصاص می‌دهد. بخصوص در کشورهای جنگ‌زده بعنوان یک ابزار پیشبرنده‌ی جنگ از آن استفاده می‌شود. در این جنگ‌ها زنان با مواردی چون تجاوز، ربودن، به‌بردگی‌کشاندن، حتک‌حرمت، حقارت، توهین به اعتقادات و باور و فرهنگ‌، تهدید، سربریدن، سنگسار و...مواجه‌اند.

ماه می، ماه شهیدان و رستاخیزی بی­ همپاست

مصاحبه­ کننده؛ مادورا آسو

همان‌طور که می‌دانید 1 ماه می روز کارگران بود، این روز در سراسر جهان با شرکت هزاران انسان ستم‌دیده گرامی داشته شد. در ایران و ترکیه نیز همین طور بود. بخصوص حضور گسترده‌ی زنان در راهپیمایی‌های این مراسم چشم‌گیر بود. اما از سویی دیگر این ماه برای جنبش آزادی‌خواهی خلق کورد بعنوان ماه شهیدان نام‌گذاری شده است. برای بیشتر و بهتر ارزیابی این ماه با عضو کوردیناسیون حزب آزاد زنان (پاژک) امینه ارجیس مصاحبه‌ای انجام داده‌ایم که در زیل متن کامل آن را می‌توانید بخوانید.

سخني چند درباره‌ي زندگي­ام در زندان جزيره­ي امرالي

عبدالله اوجالان؛

 برگرفته از دفاعیه مسئله‌ی کورد و رهیافت دموکراتیک(جلد پنجم از مانیفست تمدن دموکراتیک) 

درتماميدفاعياتنوشتاريوگفتگوهايشفاهي­ايكهتاكنونداشته­ام،چنداندرباره­يزندگي شخصيخويشسخننگفتم. به غيرازمسائلعموميمربوطبهسلامتيومناسباتبرقرارشدهبامديريت زندان،چگونگيمقاومتمدربرابرانزواييكهنظامبه­صورتمخصوصتداركديدهوتنهاعليهمناجرا مي نمودوچگونگيتحملتنهاييرابازنگفتم. فكركنمموضوعيكهبيشترازهمهموضوعكنجكاوي است،تجربه­هايزندگي­امدرمقابلاينايستاييوتنهاييمطلقاست.

نامه‌ای از فرزاد کمانگر

 فرزاد کمانگر

نخست برای گرفتن کمونیست‌ها آمدند، من هیچ نگفتم. زیر کمونیست نبودم.

بعد برای گرفتن کارگران و اعضای سندیکا آمدند، من هیچ نگفتم. زیرا عضو سندیکا نبودم.

سپس برای گرفتن کاتولیک‌ها آمدند، من باز هیچ نگفتم، زیرا من پروتستان بودم.

© 2019 PAJK Partiya Azadiya Jin a Kurdistan