İnceleme

Dicle MORDEM

Türk devletinin inkâr ve imha siyasetine karşı mücadele eden binlerce insanımız cezaevlerine konulmuştur. Tutuklanan yoldaşlarımız zindanlarda direnişlerini sürdürerek tutsak bedenlerine rağmen özgür yürekleriyle mücadeleyi büyütmüş ve açlık grevlerine girmişlerdir. 12 Eylül darbesinin koşullarında darmadağın olan Türkiye devrimci soluna karşılık PKK’li tutsaklar geliştirdikleri büyük zindan direnişiyle Amed Zindanında düşmana devrimci ruhun asla teslimiyeti kabul etmediğini göstermiş ve faşist zihniyetlere en büyük darbeyi vurmuştur. Kemaller, Hayriler, Ali Çiçekler ve Akiflerle başlayan bu gelenek günümüzde Türkiye’nin bütün cezaevlerinde 10 bin PAJK’lı ve PKK’li tutsakla da açlık grevi yapılmıştır.

Devletçi uygarlık ve en son biçimi kapitalist modernitenin toplum ve ekonomi üzerinde kurduğu egemenlik, toplumun sömürülmesi ve doğanın yağmalanması sonucuna yol açmaktadır. Sermaye-iktidar tekelleri, endüstriyalizm ile ekonomiyi özünden boşaltarak, ekonomi ve yaşama ait ne varsa nesneleştirmiş, kâr, sermaye, istismar ve sömürü konusu haline getirmiştir. Genelde son iki yüzyılda, özellikle de son elli-altmış yılda gerçekleşen ekolojik yıkım ve dengesizlik, toprak-hava ve sudaki geri döndürülemez kirlenme, büyük ölçekli göç ve sürgünler, yüksek düzeyde açlık, yoksulluk ve işsizlik, kültürel ve ahlâkî yozlaşma, suç oranlarının hızla tırmanması, kitlesel düzeye varan intiharlar, kanserleşme ve daha birçok tahribat, bu gerçeklikten kaynaklanmaktadır.  

EKİN ERZİNCAN

“Kapitalizmin, hâkim sistem haline gelirken tanrıça çağının son temsilcileri olan “cadı kadın” ları yakarak modernitesini inşa etmesi, son derece düşündürücü ve öğreticidir. Modernitenin birinci sacayağı olan kapitalizmin kendisi sistem olma şansını yakaladığı zaman tarih öncesi ve sonrasının ana toplumsallıklarını tasfiyeyle işe başlamıştı. Öncelikle “cadı kadın avı” sloganı altında kadın toplumsallığının ayakta durmaya çalışan gücünü ateşte cayır cayır yakmıştır. Cadı kadın avı sermayeden bağımsız düşünülemez. En derin kölelik olarak kadın üzerindeki hegemonyasını inşa etmek için bu yakma sahneleri son derece işine gelmiştir. Eğer günümüzde kadın en kahpeleşmiş haliyle sistemin hizmetindeyse bu hale gelişinde çıkış aşamasındaki yakılışlarla sıkıca bağından ötürüdür. Yakılmanın anıları kadını Avrupa’da erkeğin sınırsız hizmetine sokmuştur. “

                                                                                                                                         Abdullah Öcalan

İran edebiyatında Şahname’den günümüze bir bakış

GERİLLADAN

İran tarihi Ortadoğu zemininde özgün bir yere sahiptir. Bu özgünlüğün edebiyat alanına yansıyacağı, onu belirleyeceği açık bir gerçektir. İran’ı tanımadan genel tanımlarla İran edebiyatını incelemek doğru bir sonuç vermeyecektir. İran’ı bir reform ülkesi olarak tanımlamak mevcut gerçeğe bakıp, bu görüşü geri almak gibi bir sonuç çıkarabilir. Reformun neye göre yapıldığı anlaşılmadan İran’ı doğru anlamak çok zor olmaktadır. Nihayetinde gerek İran’ın kendi zemininde, gerekse de Avrupa’da bu kavram üzerinden ifade ettiğimiz olguya bir bakışın yaygın olduğu bilinmektedir. Oryantalizmin en çok derinleştiği Ortadoğu ülkesi İran olmaktadır. Ancak İran’ın gerek iç bünyesi gerekse de dış etkiye karşı tutumu bakımından zengin bir tecrübeye sahiptir.

Ekin Erzincan

Utanılacak Şeyler Yazılmaz Ve Söylenmez

Okuldaki tarih dersinde Yahudi katliamı konusu işlenmişti. Bizlere bu derste, Yahudilerin nasıl ve neden katledildikleri, Hitlerin neler yaptığı her devletin burada oynadığı rol ve daha birçok olay anlatılmıştı. Dersin ardından, öğretmenimiz bizi bir gezintiye çıkarmaya karar verdi ve sınıfımızı birkaç gün sonra, Yahudi katliamının gerçekleştiği bir köye götürdü. Çok şaşırmıştım. Nedenine gelince, tarih kitaplarımızda Fransa’nın böyle olaylara karıştığına dönük herhangi bir bilgiye rastlanmıyordu, tabi hocamızın buna dönük bir vurgusu da olmamıştı. Zihnimi kemiren merak sonucu, hocama bu yaşadığım çelişkiyi sordum; “Neden ders kitaplarımızda Fransa’nın da yaptığı katliamlardan bahsedilmiyor?” Bana verdiği cevap samimi olduğu kadar, Avrupa’nın tarih anlayışını özetler gibiydi: “ Utanılacak şeyler yazılmaz ve söylenmez”.  Yani kısaca, Avrupa tarihçileri (istisnalar kaideyi bozmaz!) yazmak istediğini yazar, yazmak istemediğini yarım yazar, yazmaz ya da çarpıtarak yazar!

Avrupa sisteminin ve onun takipçileri olan tarihçilerinin çarpıttıkları birçok gerçeklik arasında cadılık daüzerinde durulması gereken bir olgu. Neden, yüz binlerce hatta bazılarına göre bir milyona yakın kadının yaşamına mal olan böylesi bir katliama dönük yapılan araştırmalar bu kadar cüzi kalmıştır?Yada bu konuda yapılmış az sayıdaki çalışmada da kadınlara dönük bu politik hattabana göre ideolojikmücadelenin çarpıtılması gereği duyulmuştur? Acaba, kadınların direniş geleneğinin taze anılarını ortadan kaldırmak için mi? Yeni nesillere bu mücadeleleri unutturabilmek için mi bu kadar çaba verildi?

KJB

Demokratik Konfederalizm Önderi Abdullah Öcalan’ın yeni bir örgütlenme modeli olarak kadının gündemine koyduğu Yekitiya Jinen Azad ( YJA-Özgür Kadın Birlikleri) örgütlenmesi gerçekleşen 1. KJB kadın özgürlük kurultayında ortaya çıkan sonuçlar temelinde oluşturuldu...

YJA

YJA (Yekitiya Jina Azad) 20-24 Haziran tarihleri arasında Medya Savunma Alanlarında 100 delegenin katılımıyla 2. Konferansını gerçekleştirdi. ‘Azadiya Reber APO Azadiya Jine ye’ şiarı altında gerçekleşen Konferans, Kürdistan’da silahlara karşı taş...

YJA-Star

Kürdistan kadın özgürlük hareketinin meşru savunma gücü olarak tanımlanan YJA STAR (Yekiniya Jinên Azad-Star), kadının meşru savunma temelinde örgütlenmiş ve teknik olarak donanmış askeri bir yapılanma. Kürdistan meşru savunma gücü olan Halk Savunma Güçleri...

© 2019 PAJK Partiya Azadiya Jin a Kurdistan