Jineoloji

Avaşin ADAR

Jineoloji, bilgiyi temsil ettiğine inanılan yasak elmalı cennetten, Pandora’nın merakından ve uğursuz baykuşlar diyarlarından sürüle sürüle bugüne gelen kadınca bilgeliklerin ve hakikatlerin büyüsünde, kadınca yeniden bilme eylemine durmaktır. Bilim, kadının ilk toplumsal eylemidir. Keşif ve buluşlar ilk önce kadın eliyle tanımlanmışlardır. Jineoloji, bir kadın ve yaşam bilimidir. Sistem karşıtıdır. Kadını esas çıkış noktası olarak ele alır. Tarihi, ekonomiyi, felsefeyi, dili vb. anlamak istiyorsak yaşama kadınca bakmak zorundayız. Zihinsel akışın, toplumla bağı kopartıldığından beri bilimle insanlar arasına, en çok da bilimle kadın arasına kalın duvarlar girdi. Tarihin en büyük ironilerinden birisi de kadının yarattığı bilimin, en çok da gelip kadını vurmuş olmasıdır. Jineoloji, bu duvarların yıkılması için kendisini örgütleyen kadın bilimidir.

Armanc SARYA

Kadın, yaşam, anlam, varlık, toplum bilimi olan jineoloji ile kadın kendini yeniden tanımlamaktadır. Jineoloji toplumsallığın her aşamasında, tarihin her kesitinde güncel ile bağını koparmadan kadın varlığının, doğasının, gerçeğinin, yaratımlarının, emeğinin bilimsel ifadeye kavuşmasını ifade etmektedir. Kadın doğası ve varlığı her zaman karanlıkta bırakılan bir olgu olmuştur. Anlamı çokça çarpıtılmıştır. Ya bütün kutsallıkların merkezi haline gelmiş ya da bütün lanetlerin kaynağı olarak ele alınmıştır. Bugün jineoloji ile kadın iktidarın mevcut bilgi birikimi ve algı kalıplarını eleştiriye tabi tutarak, kadın öncülüklü toplumsal bilgi birikimi ve algı dünyasını inşa etmeye çalışmaktadır.

Mizgin AGİRİ

Jin hep canlılığı hatırlatır. Jin, can, şen, giyan, jiyan vb. kavramlar da Reber APO’nun belirttiği gibi anlamları içinde barındıran, yaşamla bağı olan kavramlardır.

Jin yani kadın bedeniyle, zekasıyla, el emeğiyle hep üretendir. Doğanın ahenkli bir parçasının olduğunu ve kendini ilk fark edendir aslında. Akan suyun şırıltılı müziğini hisseden, ağaçların salınışlarından anlam çıkaran, meyvelerin olgunlaşmasını göz ucuyla izleyip anlayabilen, hayvanların ve tüm doğanın dostu ve tüm bunları yani insan topluluğunu yaratırken, tecrübe akışına dönüştürendir.

 Zozan Sima

Olaylara sosyolojik yaklaşmak, sorunları sosyolojik bakış açısı ile çözmek ne anlam ifade eder? Devrimcilerin özellikle de kadın özgürlüğü için mücadele yürüten kadınların neden sosyoloji bilmesi, olayları sosyolojik ele alması gerekir? Bu soruların yanıtlarını ancak sosyolojiye yüklediğimiz anlamı açıklayabilirsek cevaplayabiliriz. Sosyoloji kavram olarak “sosyofizik”  biçiminde ilk kez Auguste Comte tarafından Fransız devrimi sonrası ortaya atıldı. Aristokrasinin keyfi yönetimine karşı olduğunu söyleyen Comte, halkların devrimci mücadele ile sistemi alt-üst etmesine de karşı olduğunu söyler. Toplumsal değişimi kontrol altında tutma arayışına dayandırır sosyoloji yaklaşımını. Newton’un fizik kanunlarının her zaman her yerde geçerli olması ve uygun koşullarda sonuçlarının belli olması gibi sosyofizikte toplum için aynı rolü oynayacaktı. Gelişmeler uzmanlar tarafından denetlenerek olası devrimlerin ve keyfi yönetimin önünün alınması öngörülmüştü.

Canda SU

Toprak damlı evlerin hüznü bir başka olur. Kutsal alevin üstünü örten toprak kadınla gök arasında bir köprüdür aslında. Toprak damlar birazda bunu anlatır. Kutsal ateşin yakıldığı ateşgahlarına tahammül edemeyenlere karşı en çok toprak damlı evlerde durdular. Ateşin kutsallığını tüm insanlığa anlattılar. Laleş’te kendini ateşe adayan kadınların Kebanilerin ardılları olarak her gittikleri yerde ateşi korudular. Hephaistos’ta ateşin yararını, ateşten yararlanma sanatını Prometeus’ta, kutsal Alevi’de Hestia’da tanrılaştırdılar. Vesta tapınaklarında ateşi koruyan Roma rahiplerinin ilham kaynağı oldular. Kutsal ateşin yakıldığı ateşgahlarını tüm dünyaya anlattılar ama en çok onlar yalnız kaldılar. En çok Melek kültüründen gelen o kebaniler katliamlara maruz kaldılar.

KJB

Demokratik Konfederalizm Önderi Abdullah Öcalan’ın yeni bir örgütlenme modeli olarak kadının gündemine koyduğu Yekitiya Jinen Azad ( YJA-Özgür Kadın Birlikleri) örgütlenmesi gerçekleşen 1. KJB kadın özgürlük kurultayında ortaya çıkan sonuçlar temelinde oluşturuldu...

YJA

YJA (Yekitiya Jina Azad) 20-24 Haziran tarihleri arasında Medya Savunma Alanlarında 100 delegenin katılımıyla 2. Konferansını gerçekleştirdi. ‘Azadiya Reber APO Azadiya Jine ye’ şiarı altında gerçekleşen Konferans, Kürdistan’da silahlara karşı taş...

YJA-Star

Kürdistan kadın özgürlük hareketinin meşru savunma gücü olarak tanımlanan YJA STAR (Yekiniya Jinên Azad-Star), kadının meşru savunma temelinde örgütlenmiş ve teknik olarak donanmış askeri bir yapılanma. Kürdistan meşru savunma gücü olan Halk Savunma Güçleri...

© 2019 PAJK Partiya Azadiya Jin a Kurdistan